Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice informuje, że pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE” będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.

Harmonogram prac:
– Wielka Skotnica 92: 25.08.2020r. (wtorek) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 92A: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 15:45

– Wielka Skotnica 92B: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 92C: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 92D: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 18:00
– Wielka Skotnica 94: 26.08.2020r.(środa) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 94A: 26.08.2020r.(środa) od godz. 15:45
– Wielka Skotnica 94B: 26.08.2020r.(środa) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 94C: 26.08.2020r.(środa) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 98: 26.08.2020r.(środa) od godz. 18:00
– Wielka Skotnica 98A: 27.08.2020r.(czwartek) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 98B: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 15:45
– Wielka Skotnica 98C: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 98D: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 98E: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 18:00

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.

PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!!

Informacja dla mieszkańców

W związku z znacznymi ubytkami wody zimnej i ciepłej na osiedlu Wielka Skotnica Spółdzielnia zleciła do MPWiK Mysłowice wymianę wodomierzy i dokonania ekspertyzy ich poprawnego działania.

Do wymiany i sprawdzenia poprawnego działania zlecono wodomierze :

  1. Wodomierz wymiennikownia Wielka Skotnica 88c ( wodomierz wody zimnej na cele ciepłej wody użytkowej) dla budynków Spółdzielni Wielka Skotnica 88-88c,90a-90d.
  2. Wodomierz wymiennikownia Wielka Skotnica 92b ( wodomierz wody zimnej na cele ciepłej wody użytkowej) dla budynków Spółdzielni Wielka Skotnica 92-92b,92c-92d,94-94c,98-98e .
  3. Wodomierz w budynku Wielka Skotnica 98 woda zimna dla budynku Wielka Skotnica 98-98e.

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy dokonanej przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Olsztynie stwierdzono że:

  1. wodomierze spełniają wymagania przywołane w zakresie i celu ekspertyzy
  2. Błędy wskazań wodomierzy nie przekraczają błędów granicznych dopuszczalnych w użytkowaniu.

Na dowód tego Spółdzielnia posiada wyniki ekspertyzy

  1. dla wodomierza wymiennikowni 88c ekspertyza z 9.08.2019 nr świadectwa WZ5/88.4/19
  2. dla wodomierza wymiennikowni 92b ekspertyza z 21.02.2020 nr świadectwa WZ5/18.1/20
  3. dla wodomierza budynek Wielka Skotnica 98 ekspertyza z 13.03.2020 nr świadectwa WZ5/27.3/20

Po wymianie wodomierzy na nowe Spółdzielnia stwierdziła że dobowe zużycia wody wskazywane na nowych wodomierzach są niższe niż na poprzednich starych oddanych do ekspertyzy pomimo, że ekspertyzy wykazały ich poprawne działanie. Spółdzielnia na dzień dzisiejszy na bieżąco kontroluje wskazania wodomierzy zamontowanych na budynkach i w razie nagłego zwiększenia wskazań wodomierzy zleci ich natychmiastowa wymianę na nowe.

Jednocześnie prowadzone są bieżące kontrole w komorach i kanałach sieci ciepłowniczej pod względem usunięcie ewentualnych przecieków wody.

Po dokonaniu półrocznych odczytów wodomierzy indywidualnych u mieszkańców Spółdzielnia dokona wstępnej analizy zużycia wody za I półrocze 2020 roku w celu kontroli wskazań wodomierzy MPWiK Mysłowice i w razie potrzeby zgłoszenie dalszej wymiany wodomierzy na nowe przez Miejskie Wodociągi w Mysłowicach.

OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, odczyty wodomierzy na koniec VI/2020 nie będą wykonywane przez pracownika Spółdzielni.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Spółdzielni o podanie stanów liczników wody telefonicznie, mailowo lub dostarczenie do skrzynki pocztowej G SM przy KWK „Mysłowice”.

Odczyty prosimy podać z jednym miejscem po przecinku, najpóźniej do dnia 30.06.2020 r.

Nr tel. 32 222 88 80, 32 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl
Adres Spółdzielni: Wielka Skotnica 98d/2, 41-400 Mysłowice

Zawiadomienie

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2017 roku odnośnie ponownego spotkania w sprawie termomodernizacji budynków Zarząd GSM przy KWK Mysłowice zaprasza na spotkanie w w/wym sprawie mieszkańców budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,94-94c , 92c-92d które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach ul.Wielka Skotnica 84 w dniu 31.01.2018 r. Na spotkaniu będzie obecny projektant z firmy EKOPROBUD.

1. dla budynku Wielka Skotnica 98-98e godz. 17:00
2. dla Budynku Wielka Skotnica 94-94c godz. 17:45
3. dla Budynku Wielka Skotnica 92c-92d godz. 18:30

Tematem zebrania będzie:
1. Zakres prac termomodernizacyjnych oraz prac towarzyszących nie wchodzących w zakres termomodernizacji:
2.Kosztorys na roboty termomodernizacyjne ( dokument do przetargu)
3. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięcia:
– kredyt,( oferty banków PKO SA,ING,BOŚ,PKO BP
– premia termomodernizacyjna,
– zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie tylko dotychczas obowiązująca opłata wnoszona na fundusz remontowy w wysokości 2,70 zł/m² (2,00 zł/m² fundusz celowy + 0,70 zł/m² fundusz remontowy).
4. wzór projektu umowy z wykonawcą
5. Termin rozpoczęcia wykonania ocieplenia: maj -czerwiec 2018 r., po przyznaniu kredytu i premii termomodernizacyjnej.
6. Pytania do projektanta
7. Pytania do Zarządu Spółdzielni.
8. Zakończenie zebrania

Jednocześnie informujemy że z dokumentami poz. 1,2,3,4.można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w każdy dzień roboczy w godzinach 12:00-14:00 lub po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Ogłoszenie

Informujemy mieszkańców, że w dniu 02.05.2017 rok administracja spółdzielni będzie nieczynna.
Ewentualne awarie można zgłaszać telefonicznie:
– Krzystek Henryk: 608 538 128 (instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne)
– Dudys Marek, Piotr Kulawik: 502 376 732, 503 104 942 (instalacje gazowe)

Informacja dotycząca termomodernizacji budynków zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z rozpowszechnianymi fałszywymi informacjami przez jednego z Członków GSM dotyczącymi rozpoczętego procesu termomodernizacji w budynkach Wielka Skotnica 88-88c, 90a-90d, 92-92b
Zarząd GSM i Rada Nadzorcza w dniu 26.04.2017 roku spotkała się z mieszkańcami w trakcie którego rzeczoznawca wyjaśnił wszystkie kwestie związane z termomodernizacją i zasady pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Ponadto poinformowano Członka GSM szkalującego Zarząd i Radę Nadzorczą o możliwych konsekwencjach takiego działania na szkodę GSM wynikających z regulaminu GSM oraz K.k. w zebraniu wzięło udział 43 Członków GSM i w głosowaniu jawnym na zakończenie zebrania 41 osób poparło kontynuowanie procesu w obecnym zakresie, 1 osoba się wstrzymała i 1 była przeciw zatem większością głosów zobowiązano Zarząd do kontynuacji procesu termomodernizacji budynków w przyjętym zgodnie z obowiązującym regulaminem zakresie. Na tym zebranie zakończono.

Zarząd
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice

Informacja dla członków Spółdzielni

W związku z licznymi oszczerczymi pismami jednego z członków spółdzielni do pozostałych mieszkańców odnośnie nieprawidłowości w przeprowadzeniu przetargu na termomodernizację budynków oraz błędów w dokumentacji technicznej i audycie Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 26.04.2017r. o godz. 17.30 (środa) spotkanie z mieszkańcami budynków W. Skotnica 88-88C, 90A-90D, 92-92B w szkole Gimnazjum nr 1, ul. W. Skotnica 84.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat prac związanych z termomodernizacją.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice

Brak dostawy ciepła do mieszkań

Zgodnie z pismem Tauron Ciepło sp.z o.o. w dniu 9.12.2016 w godzinach od 6:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody.Przerwa dotyczy adresów
1. Wielka Skotnica 88-88c,90,90a-90d,92-92b,92c-92d,94-94c,98-98e,96-96a.
2.Ks. N. Bończyka 64,66-66a,68,70-70a,72-72a,74,76-76a.