Zawiadomienie

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2017 roku odnośnie ponownego spotkania w sprawie termomodernizacji budynków Zarząd GSM przy KWK Mysłowice zaprasza na spotkanie w w/wym sprawie mieszkańców budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,94-94c , 92c-92d które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach ul.Wielka Skotnica 84 w dniu 31.01.2018 r. Na spotkaniu będzie obecny projektant z firmy EKOPROBUD.

1. dla budynku Wielka Skotnica 98-98e godz. 17:00
2. dla Budynku Wielka Skotnica 94-94c godz. 17:45
3. dla Budynku Wielka Skotnica 92c-92d godz. 18:30

Tematem zebrania będzie:
1. Zakres prac termomodernizacyjnych oraz prac towarzyszących nie wchodzących w zakres termomodernizacji:
2.Kosztorys na roboty termomodernizacyjne ( dokument do przetargu)
3. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięcia:
– kredyt,( oferty banków PKO SA,ING,BOŚ,PKO BP
– premia termomodernizacyjna,
– zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie tylko dotychczas obowiązująca opłata wnoszona na fundusz remontowy w wysokości 2,70 zł/m² (2,00 zł/m² fundusz celowy + 0,70 zł/m² fundusz remontowy).
4. wzór projektu umowy z wykonawcą
5. Termin rozpoczęcia wykonania ocieplenia: maj -czerwiec 2018 r., po przyznaniu kredytu i premii termomodernizacyjnej.
6. Pytania do projektanta
7. Pytania do Zarządu Spółdzielni.
8. Zakończenie zebrania

Jednocześnie informujemy że z dokumentami poz. 1,2,3,4.można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w każdy dzień roboczy w godzinach 12:00-14:00 lub po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.