Informacja dotycząca termomodernizacji budynków zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z rozpowszechnianymi fałszywymi informacjami przez jednego z Członków GSM dotyczącymi rozpoczętego procesu termomodernizacji w budynkach Wielka Skotnica 88-88c, 90a-90d, 92-92b
Zarząd GSM i Rada Nadzorcza w dniu 26.04.2017 roku spotkała się z mieszkańcami w trakcie którego rzeczoznawca wyjaśnił wszystkie kwestie związane z termomodernizacją i zasady pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Ponadto poinformowano Członka GSM szkalującego Zarząd i Radę Nadzorczą o możliwych konsekwencjach takiego działania na szkodę GSM wynikających z regulaminu GSM oraz K.k. w zebraniu wzięło udział 43 Członków GSM i w głosowaniu jawnym na zakończenie zebrania 41 osób poparło kontynuowanie procesu w obecnym zakresie, 1 osoba się wstrzymała i 1 była przeciw zatem większością głosów zobowiązano Zarząd do kontynuacji procesu termomodernizacji budynków w przyjętym zgodnie z obowiązującym regulaminem zakresie. Na tym zebranie zakończono.

Zarząd
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice