Historia

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy K.W.K Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach powstała i rozpoczęła swoją działalność statutową 20.07.1982 na podstawie uchwały zebrania założycielskiego Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarejestrowana została 06.09.1982 roku w sądzie rejonowym w Katowicach w Rejestrze Spółdzielczym RS-849.

Pierwszy Zarząd Spółdzielni tworzyli:
Henryk Kubacki – prezes Zarządu
Józef Burek – członek Zarządu
Czesław Bąk – członek Zarządu

W latach 1985-1988 prowadziła działalność inwestycyjną, zasoby mieszkaniowe powstały w wyniku tej działalności i obejmowały 13 budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W 2008 w wyniku przeniesienia własności 100% własności lokali mieszkalnych w jednym z budynków powstała Wspólnota Mieszkaniowa. W 2009 zakończono budowę i oddano do użytkowania 2 budynki mieszkalne, które w 2010 wyodrębniły się jako Wspólnota.
Spółdzielnia prowadzi gospodarkę własnymi zasobami mieszkaniowymi co jest podstawowym przedmiotem jej działalności oraz zarządza na zlecenie Wspólnotami Mieszkaniowymi.