Telefony alarmowe/Awarie

Telefony alarmowe:

 • Firma Instalacyjno-budowlana : Instalacje: C.O., C.C.W., Wod-Kan

Telefon: 608-538-128

 • Instalatorstwo Sanitarne : Instalacja gazowa

Telefon: 502-376-732  ,  503-104-942 ,   503-466-342

Zakład Instalacji Elektrycznej: instalacje elektryczne

Telefon : 602-537-467 , 605-895-656

zgłaszanie awarii

w dni robocze                                                                        15:00 -22:00

w dni wolne od pracy, soboty , dni świąteczne      7:00- 22:00

w dni robocze  od 7:00 – 15:00 awarie prosimy zgłaszać do Spółdzielni tel. 32 2228880

 • Instalacje domofonowe :  Centrum Usług Sieciowych
  Adrian Cioch

adres  e-mail   domofony@cus.pl

 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres: ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32-316-00-40 / (+48)32-316-00-41

 • Straż Miejska

Adres: ul. Strażacka  7, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32-222-21-64 / (+48)32-317-11-52

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Adres: ul. Mikołowska 50 m, 41-400 Mysłowice
Telefon: 112 / 998 / (+48) 32-316-00-30 / (+48) 32-316-00-31

 • Komenda Miejska Policji

Adres: ul. Starokościelna 2, 41-400 Mysłowice
Telefon: 997 / (+48) 32-317-32-00

 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Adres: ul. Sułkowskiego 3a, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32-223-59-42

 • Pogotowie Energetyczne

Adres: ul. Obrzeżna Północna 12, 41-400 Mysłowice
Telefon: 991 / (+48) 32-222-28-55 / (+48) 32-303-09-91

 • Pogotowie Ciepłownicze TAURON Ciepło

Telefon: 993 / (+48) 32-258-47-73

 • Pogotowie Gazowe

Telefon: czynny całą dobę (32) 227-41-14 / 992

 • Urząd Miasta Mysłowice

Telefon: (32) 317-11-00