Informacja o zmianie siedziby GSM przy K.W.K. Mysłowice

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice informuje, że z dniem 01.09.2017 roku uległ zmianie adres siedziby Spółdzielni.
Nowy adres Spółdzielni : Mysłowice ul. Wielka Skotnica 98d/2.