Oferta

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice od ponad 30 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Zarząd spółdzielni wraz z pracownikami posiadając wieloletnie doświadczenie i sporą wiedzę na temat zarządzania może efektywnie realizować cele i zamierzenia właścicieli . Osoby zarządu posiadają spore umiejętności w zarządzaniu nieruchomościami między innymi nieruchomościami Wspólnot mieszkaniowych nabytymi w czasie długoletniej praktyki popartymi uzyskanymi licencjami na zarządzanie . Tym samym są w stanie świadczyć usługi o wysokiej jakości. Spółdzielnia korzysta z profesjonalnych programów komputerowych wspomagających pracę zarządcy w zakresie księgowości,rozliczeń,rejestracji wpłat a także obsługi technicznej nieruchomości.

Celem Spółdzielni jest :

Zarządzanie nieruchomościami w sposób profesjonalny a swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać dla dobra mieszkańców.

W swoich działaniach kierujemy się zasadami Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości oraz dbałością o interesy zarządzanej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zakres obowiązków każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań Naszych Klientów.

W ramach zawartej umowy o administrowanie lub zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową proponujemy następujące świadczenia:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

 1. Wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne.
 2. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu i najemców w lokalach wyodrębnionych
 3. Przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty.
 4. Prowadzenie wszelkiej korespondencji z Właścicielami
 5. Realizacja uchwał wspólnoty.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Przeprowadzanie kontroli technicznych budynku i instalacji wewnętrznych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane Art 62
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu usterek i awariach
 4. Zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznej,gazowej, centralnego ogrzewania,centralnie ciepłej wody, wodno – kanalizacyjnej.
 5. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń Wspólnych
 6. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
 7. Pozyskiwanie kredytów w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

OBŁUGA KSIĘGOWO – FINANSOWA

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej pobieranie opłat od mieszkańców, rozliczanie dokonanych wpłat
 2. Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego Urzędu Skarbowego i innych jednostek
 3. Otwarcie Rachunku Bankowego
 4. Sporządzanie rzetelnych rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych
 5. Windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy

OBSŁUGA PRAWNA

Zakres i cena świadczonych usług są każdorazowo ustalane z właścicielami nieruchomości

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane Wspólnoty Mieszkaniowe

Kontakt:

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice
41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 96
tel/ fax 32 222 88 80
tel. 32 745 33 20