Informacja Zarządu

Górnicz Spółdzielnia Mieszkaniowa mając na uwadze częste interwencje mieszkańców osiedla dotyczące osób posiadających psy pragnie przypomnieć każdemu posiadaczowi psa o konieczności stosowania się do Ustawy z o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach.

Każdy posiadacz psa powinien wyprowadzać go na smyczy oraz w kagańcu w sposób bezpieczny dla mieszkańców i innych użytkowników. Jednocześnie nie dopuszczać do zanieczyszczeń przez psy klatki schodowej lub innych pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku a także chodników, trawników, boiska ,placu zabaw, a w przypadku powstałego zanieczyszczenia natychmiast je usunąć. Prosimy o rozważne podejście do sprawy, mając na uwadze również dbałość o estetykę i ładny wygląd naszego osiedla.