INFormacja w związku z pandemią koronawirusa

Z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” prosi o kontaktowanie się ze Spółdzielnią wyłącznie drogą telefoniczną i mailową od dnia 21.10.2020 r. do odwołania.

Telefony: 32 222 88 80, 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl

Biuro obsługi mieszkańców w Spółdzielni w tym okresie będzie zamknięte.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice informuje, że pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE” będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.

Harmonogram prac:
– Wielka Skotnica 92: 25.08.2020r. (wtorek) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 92A: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 15:45

– Wielka Skotnica 92B: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 92C: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 92D: 25.08.2020r.(wtorek) od godz. 18:00
– Wielka Skotnica 94: 26.08.2020r.(środa) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 94A: 26.08.2020r.(środa) od godz. 15:45
– Wielka Skotnica 94B: 26.08.2020r.(środa) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 94C: 26.08.2020r.(środa) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 98: 26.08.2020r.(środa) od godz. 18:00
– Wielka Skotnica 98A: 27.08.2020r.(czwartek) od godz. 15:00
– Wielka Skotnica 98B: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 15:45
– Wielka Skotnica 98C: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 16:30
– Wielka Skotnica 98D: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 17:15
– Wielka Skotnica 98E: 27.08.2020r.(czwartek ) od godz. 18:00

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.

PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!!

Informacja zarządu

Szanowni mieszkańcy,

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.
Od 29.06.2020 przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw:
– poniedziałek: 8:00-17:00
– wtorek/środa/czwartek: 7:00-15:00
– piątek: 7:00-14:00

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-COV-2 zachęcamy mieszkańców do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefoniczną.

Zarząd GSM przy KWK Mysłowice

Informacja dla mieszkańców

W związku z znacznymi ubytkami wody zimnej i ciepłej na osiedlu Wielka Skotnica Spółdzielnia zleciła do MPWiK Mysłowice wymianę wodomierzy i dokonania ekspertyzy ich poprawnego działania.

Do wymiany i sprawdzenia poprawnego działania zlecono wodomierze :

  1. Wodomierz wymiennikownia Wielka Skotnica 88c ( wodomierz wody zimnej na cele ciepłej wody użytkowej) dla budynków Spółdzielni Wielka Skotnica 88-88c,90a-90d.
  2. Wodomierz wymiennikownia Wielka Skotnica 92b ( wodomierz wody zimnej na cele ciepłej wody użytkowej) dla budynków Spółdzielni Wielka Skotnica 92-92b,92c-92d,94-94c,98-98e .
  3. Wodomierz w budynku Wielka Skotnica 98 woda zimna dla budynku Wielka Skotnica 98-98e.

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy dokonanej przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Olsztynie stwierdzono że:

  1. wodomierze spełniają wymagania przywołane w zakresie i celu ekspertyzy
  2. Błędy wskazań wodomierzy nie przekraczają błędów granicznych dopuszczalnych w użytkowaniu.

Na dowód tego Spółdzielnia posiada wyniki ekspertyzy

  1. dla wodomierza wymiennikowni 88c ekspertyza z 9.08.2019 nr świadectwa WZ5/88.4/19
  2. dla wodomierza wymiennikowni 92b ekspertyza z 21.02.2020 nr świadectwa WZ5/18.1/20
  3. dla wodomierza budynek Wielka Skotnica 98 ekspertyza z 13.03.2020 nr świadectwa WZ5/27.3/20

Po wymianie wodomierzy na nowe Spółdzielnia stwierdziła że dobowe zużycia wody wskazywane na nowych wodomierzach są niższe niż na poprzednich starych oddanych do ekspertyzy pomimo, że ekspertyzy wykazały ich poprawne działanie. Spółdzielnia na dzień dzisiejszy na bieżąco kontroluje wskazania wodomierzy zamontowanych na budynkach i w razie nagłego zwiększenia wskazań wodomierzy zleci ich natychmiastowa wymianę na nowe.

Jednocześnie prowadzone są bieżące kontrole w komorach i kanałach sieci ciepłowniczej pod względem usunięcie ewentualnych przecieków wody.

Po dokonaniu półrocznych odczytów wodomierzy indywidualnych u mieszkańców Spółdzielnia dokona wstępnej analizy zużycia wody za I półrocze 2020 roku w celu kontroli wskazań wodomierzy MPWiK Mysłowice i w razie potrzeby zgłoszenie dalszej wymiany wodomierzy na nowe przez Miejskie Wodociągi w Mysłowicach.

OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, odczyty wodomierzy na koniec VI/2020 nie będą wykonywane przez pracownika Spółdzielni.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Spółdzielni o podanie stanów liczników wody telefonicznie, mailowo lub dostarczenie do skrzynki pocztowej G SM przy KWK „Mysłowice”.

Odczyty prosimy podać z jednym miejscem po przecinku, najpóźniej do dnia 30.06.2020 r.

Nr tel. 32 222 88 80, 32 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl
Adres Spółdzielni: Wielka Skotnica 98d/2, 41-400 Mysłowice

INFORMACJA o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zgodnie z Art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ulegają zmianie terminy zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z w/w ustawą Zarząd Spółdzielni poinformuje członków o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odrębnym pismem.

kontakt ze spółdzielnią Mieszkaniową podczas zagrożenia zakażeniem koronawirusem

Z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” prosi od dnia 16.03.2020 r. do odwołania o kontaktowanie się ze Spółdzielnią wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

Telefony: 32 222 88 80, 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl

Biuro obsługi mieszkańców w Spółdzielni w tym okresie będzie zamknięte.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Segregacja odbywa się poprzez wrzucanie do odpowiednich pojemników odpowiednich odpadów.

1. Papier – kolor – NIEBIESKI
2. Szkło – kolor – ZIELONY
3. Metale i tworzywa sztuczne – kolor – ŻÓŁTY
4. Odpady BIO – kolor – BRĄZOWY
5. Odpady zielone – kolor – CZARNY
6. Pozostałe – kolor – SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 35 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 17,5 zł na osobę/miesiąc.

Jednocześnie informujemy że odpady wielkogabarytowe należy umieszczać obok śmietnika celem wywiezienia ich przez Zakład Oczyszczania Miasta w dniach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: między innymi meble, wykładziny, dywany, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, itp. o dużych gabarytach.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe gruz, styropian.
Odpady te należy we własnym zakresie zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mysłowicach ul. K. Miarki 38.

Za wywóz wszystkich odpadów złożonych przy śmietniku które nie należą do odpadów wielkogabarytowych Spółdzielnia ponosi  dodatkowe koszty którymi obciążeni zostają wszyscy mieszkańcy. Dlatego prosimy mieszkańców o dostosowaniu się do zasad segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych wywieszony na tablicach informacyjnych.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Ks. N.Bończyka)

Lp.MiesiącPapierMetale i tworzywa sztuczneSzkłoOdpady BioOdpady zieloneOdpady
wielkogabarytowe
Pozostałe z
selektywnej
zbiórki
1Styczeń7, 212, 9, 16, 22, 29217, 13, 20, 27 4, 17, 313, 7, 10, 14, 17,
20, 23, 27, 30
2Luty4, 185, 12, 19, 26183, 10, 17, 24 14, 283, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27
3Marzec3, 174, 11, 18, 25172, 9, 16, 23, 30 13, 272, 5, 9, 12, 16,
19, 23, 26, 30
4Kwiecień3, 201, 8, 16, 22, 29206, 14, 20, 27 10, 242, 6, 9, 14, 17,
20, 23, 27, 30
5Maj5, 197, 13, 20, 27194, 11, 18, 25258, 225, 8, 11, 14, 18,
21, 25, 28
6Czerwiec2, 183, 10, 17, 24181, 8, 15, 22, 29225, 191, 4, 8, 12, 15,
18, 22, 25, 29
7Lipiec3, 171, 8, 15, 22, 29176, 13, 20, 27203, 17, 312, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 30
8Sierpień4, 185, 12, 19, 26183, 10, 17, 24, 311714, 283, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
9Wrzesień3, 172, 9, 16, 23, 30177, 14, 21, 282811, 253, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28
10Październik2, 167, 14, 21, 28165, 12, 19, 26269, 231, 5, 8, 12, 15,
19, 22, 26, 29
11Listopad3, 194, 12, 18, 25192, 9, 16, 23, 30236, 202, 5, 9, 13, 16,
19, 23, 26, 30
12Grudzień3, 172, 9, 16, 22, 30177, 14, 21, 28 4, 183, 7, 10, 14, 17,
19, 23, 28, 31

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Wielka Skotnica)

Lp.MiesiącPapierMetale i tworzywa sztuczneSzkłoOdpady BioOdpady zieloneOdpady
wielkogabarytowe
Pozostałe z
selektywnej
zbiórki
1Styczeń8, 232, 9, 16, 22, 29237, 13, 20, 27 4, 17, 314, 8, 13, 15,
18, 21, 24, 28,
31
2Luty6, 205, 12, 19, 26203, 10, 17, 24 14, 284, 7, 11, 14, 18,
21, 25, 28
3Marzec5, 194, 11, 18, 25192, 9, 16, 23, 30 13, 273, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
4Kwiecień6, 211, 8, 16, 22, 29216, 14, 20, 27 10, 243, 7, 10, 15, 18,
21, 24, 28
5Maj6, 217, 13, 20, 27214, 11, 18, 25138, 224, 6, 9, 12, 15,
19, 22, 26, 29
6Czerwiec4, 193, 10, 17, 24191, 8, 15, 22, 29105, 192, 5, 9, 13, 16,
19, 23, 26, 30
7Lipiec6, 201, 8, 15, 22, 29206, 13, 20, 2783, 17, 313, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
8Sierpień6, 205, 12, 19, 26203, 10, 17, 24, 31514, 284, 7, 11, 14, 18,
21, 25, 28
9Wrzesień4, 182, 9, 16, 23, 30187, 14, 21, 28211, 251, 4, 8, 11, 15,
18, 22, 25, 29
10Październik5, 197, 14, 21, 28195, 12, 19, 26149, 232, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 30
11Listopad5, 204, 12, 18, 25202, 9, 16, 23, 30126, 203, 6, 10, 14, 17,
20, 24, 27
12Grudzień4, 182, 9, 16, 22, 30187, 14, 21, 28 4, 181, 4, 8, 11, 15,
18, 21, 24, 29