Ogłoszenie

Informujemy mieszkańców, że w dniu 02.05.2017 rok administracja spółdzielni będzie nieczynna.
Ewentualne awarie można zgłaszać telefonicznie:
– Krzystek Henryk: 608 538 128 (instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne)
– Dudys Marek, Piotr Kulawik: 502 376 732, 503 104 942 (instalacje gazowe)

Informacja dotycząca termomodernizacji budynków zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z rozpowszechnianymi fałszywymi informacjami przez jednego z Członków GSM dotyczącymi rozpoczętego procesu termomodernizacji w budynkach Wielka Skotnica 88-88c, 90a-90d, 92-92b
Zarząd GSM i Rada Nadzorcza w dniu 26.04.2017 roku spotkała się z mieszkańcami w trakcie którego rzeczoznawca wyjaśnił wszystkie kwestie związane z termomodernizacją i zasady pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Ponadto poinformowano Członka GSM szkalującego Zarząd i Radę Nadzorczą o możliwych konsekwencjach takiego działania na szkodę GSM wynikających z regulaminu GSM oraz K.k. w zebraniu wzięło udział 43 Członków GSM i w głosowaniu jawnym na zakończenie zebrania 41 osób poparło kontynuowanie procesu w obecnym zakresie, 1 osoba się wstrzymała i 1 była przeciw zatem większością głosów zobowiązano Zarząd do kontynuacji procesu termomodernizacji budynków w przyjętym zgodnie z obowiązującym regulaminem zakresie. Na tym zebranie zakończono.

Zarząd
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice

Informacja dla członków Spółdzielni

W związku z licznymi oszczerczymi pismami jednego z członków spółdzielni do pozostałych mieszkańców odnośnie nieprawidłowości w przeprowadzeniu przetargu na termomodernizację budynków oraz błędów w dokumentacji technicznej i audycie Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 26.04.2017r. o godz. 17.30 (środa) spotkanie z mieszkańcami budynków W. Skotnica 88-88C, 90A-90D, 92-92B w szkole Gimnazjum nr 1, ul. W. Skotnica 84.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat prac związanych z termomodernizacją.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice