Informacje Zarządu

  1. W miesiącach listopad grudzień 2018r Spółdzielnia była poddana lustracji za okres 2015-2017 rok. Po jej zakończeniu Spółdzielnia otrzymała protokół z przeprowadzonej lustracji z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. W styczniu 2019r. Zarząd Spółdzielni zorganizował spotkanie z mieszkańcami budynków przy ul. Ks. N. Bończyka 76-76a,74,72-72a w sprawie termomodernizacji budynków. Na zebraniu były poruszane tematy zakresu prac oraz ich finansowanie.
  3. W dniu 5.02.2019 r Zarząd Spółdzielni podjął uchwały o przystąpieniu do realizacji termomodernizacji budynków przy ul. Ks.N. Bończyka 76-76a,74,72-72a