Informacja Zarządu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia. Wykonanie termomodernizacji budynków w Mysłowicach przy ulicy:

Ks. Norberta Bończyka 76-76a,74,72-72a w Mysłowicach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 , Mysłowice w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 12.00

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie elektronicznej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10.00 – 13.00 od dnia 19.03.2019 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o monitoringu osiedla ul. Wielka Skotnica

UWAGA MIESZKAŃCY

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO.

1.Na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice od dnia 05.03.2019 r prowadzony będzie monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

2.Administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice 41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 98d/2.

3.Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na terenach należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.

4.Monitoring obejmuje tereny na zewnątrz budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,92-92b,92c-92d,94-94c, plac zabaw , boisko ,śmietnik przy budynku 98e.

5.Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.

6.Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.

7.Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko osoby zatrudnione w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.