Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” informuje, że dnia
14.06.2023.r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wielka Skotnica 84a w Mysłowicach z odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Informujemy, że sprawozdanie i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Skotnica 98d/2 w Mysłowicach, w każdym dniu roboczym od 30.05.2023r.
w godz. 12:00 – 14:00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsm-myslowice.pl.

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w zakładce:
„O Spółdzielni” -> „Walne Zgromadzenia” -> „Informacje o najbliższym Walnym Zgromadzeniu”,
lub pod adresem:
http://www.gsm-myslowice.pl/o-spoldzielni/walne-zgromadzenia/informacje-o-najblizszym-walnym-zgromadzeniu/