Informacja dla członków Spółdzielni

W związku z licznymi oszczerczymi pismami jednego z członków spółdzielni do pozostałych mieszkańców odnośnie nieprawidłowości w przeprowadzeniu przetargu na termomodernizację budynków oraz błędów w dokumentacji technicznej i audycie Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 26.04.2017r. o godz. 17.30 (środa) spotkanie z mieszkańcami budynków W. Skotnica 88-88C, 90A-90D, 92-92B w szkole Gimnazjum nr 1, ul. W. Skotnica 84.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat prac związanych z termomodernizacją.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice