Brak dostawy ciepła do mieszkań

Zgodnie z pismem Tauron Ciepło sp.z o.o. w dniu 9.12.2016 w godzinach od 6:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody.Przerwa dotyczy adresów
1. Wielka Skotnica 88-88c,90,90a-90d,92-92b,92c-92d,94-94c,98-98e,96-96a.
2.Ks. N. Bończyka 64,66-66a,68,70-70a,72-72a,74,76-76a.