Informacje Zarządu

W związku z kończącym się procesem termomodernizacji budynku przy ul. Wielka  Skotnica 98-98e  prosimy mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych usterek do Spółdzielni w celu uwzględnienia ich w protokole odbioru robót.

Informacja Zarządu

W związku z licznymi kontrolami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych przypominamy mieszkańcom o obowiązkowym od 01.03.2018 roku nowym systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mysłowicach. Zwiększeniu uległa ilość frakcji odpadów jakie powinniśmy samodzielnie segregować. Zmianie uległa także ilość pojemników i ich kolorystyka i oznaczenia

  1.  papier                                                                     kolor  NIEBIESKI
  2.  szkło                                                                        kolor ZIELONY
  3.  metale i tworzywa sztuczne                     kolor  ŻÓŁTY
  4. odpady BIO                                                          kolor  BRĄZOWY
  5. odpady zielone                                                   kolor CZARNY
  6. pozostałe                                                               kolor SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 21 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 12 zł na osobę/miesiąc.