Władze Spółdzielni

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice:

  1. Grzegorz Meisel – Prezes Zarządu – Inspektor nadzoru G.S.M
  2. Danuta Wszołek – Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

  1. Andrzej Holecki Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Krzysztof Mikołajewski I zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Marek Kwaśny Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Bogumił Kowalski Członek Rady Nadzorczej