Władze Spółdzielni

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. Mysłowice:

  1. Grzegorz Meisel – Prezes Zarządu – Inspektor nadzoru G.S.M
  2. Marzena Gadomska – Pełnomocnik Zarządu G.S.M

Rada Nadzorcza:

  1. Krzysztof Mikołajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Jarosław Zawiślak – I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Krystryna Kodzis – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Henryk Derda – Członek Rady Nadzorczej
  5. Henryk Kielerz – Członek Rady Nadzorczej