INFORMACJE ZARZĄDU

Zgodnie z wcześniejsza informacją Zarząd przystąpił do finalizowania przetargu na dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynków na osiedlu Ks. N. Bończyka . W przetargu przeprowadzonym w miesiącu październiku w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni do wykonania projektu została wybrana firma EKOPROBUD z Mikołowa. Całość prac ma zostać wykonana do końca stycznia 2019r.W związku z przygotowaniami do termomodernizacji budynków na osiedlu Bończyka w Mysłowicach Zarząd Spółdzielni planuje zorganizowanie spotkań z mieszkańcami budynków przewidzianych do termomodernizacji, o terminie i miejscu spotkań mieszkańcy budynków przewidzianych do termomodernizacji zostaną poinformowani odrębnymi pismami.

W miesiącu październiku w Spółdzielni została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS . Zakres kontroli obejmował

a. ustalenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

b. ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń jak i dokonywania rozliczeń z tego tytułu

c. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wynik kontroli jest pozytywny – nie wykazano żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu przedmiotowej dokumentacji.

Z prac remontowych w dalszym ciągu wykonywana jest termomodernizacja budynku przy ul. W. Skotnica 98-98e oraz zostały rozpoczęte prace związane z monitoringiem na osiedlu Wielka Skotnica.