Informacja Zarządu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia. Wykonanie termomodernizacji budynków w Mysłowicach przy ulicy:

Ks. Norberta Bończyka 76-76a,74,72-72a w Mysłowicach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 , Mysłowice w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 12.00

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie elektronicznej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10.00 – 13.00 od dnia 19.03.2019 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.