Informacja o monitoringu osiedla ul. Wielka Skotnica

UWAGA MIESZKAŃCY

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO.

1.Na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice od dnia 05.03.2019 r prowadzony będzie monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

2.Administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice 41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 98d/2.

3.Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na terenach należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.

4.Monitoring obejmuje tereny na zewnątrz budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,92-92b,92c-92d,94-94c, plac zabaw , boisko ,śmietnik przy budynku 98e.

5.Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.

6.Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.

7.Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko osoby zatrudnione w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.