Archiwum kategorii: Uncategorized

Ogłoszenie o przetargu

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia.

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Ks. Norberta Bończyka 74 w Mysłowicach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2, Mysłowice w terminie do 04.05.2021 do godz. 12:00

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie elektronicznej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10:00 – 13:00 od dnia 16.04.2021r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Informacja zarządu

Szanowni mieszkańcy,

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.
Od 29.06.2020 przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw:
– poniedziałek: 8:00-17:00
– wtorek/środa/czwartek: 7:00-15:00
– piątek: 7:00-14:00

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-COV-2 zachęcamy mieszkańców do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefoniczną.

Zarząd GSM przy KWK Mysłowice

kontakt ze spółdzielnią Mieszkaniową podczas zagrożenia zakażeniem koronawirusem

Z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” prosi od dnia 16.03.2020 r. do odwołania o kontaktowanie się ze Spółdzielnią wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

Telefony: 32 222 88 80, 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl

Biuro obsługi mieszkańców w Spółdzielni w tym okresie będzie zamknięte.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Segregacja odbywa się poprzez wrzucanie do odpowiednich pojemników odpowiednich odpadów.

1. Papier – kolor – NIEBIESKI
2. Szkło – kolor – ZIELONY
3. Metale i tworzywa sztuczne – kolor – ŻÓŁTY
4. Odpady BIO – kolor – BRĄZOWY
5. Odpady zielone – kolor – CZARNY
6. Pozostałe – kolor – SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 35 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 17,5 zł na osobę/miesiąc.

Jednocześnie informujemy że odpady wielkogabarytowe należy umieszczać obok śmietnika celem wywiezienia ich przez Zakład Oczyszczania Miasta w dniach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: między innymi meble, wykładziny, dywany, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, itp. o dużych gabarytach.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe gruz, styropian.
Odpady te należy we własnym zakresie zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mysłowicach ul. K. Miarki 38.

Za wywóz wszystkich odpadów złożonych przy śmietniku które nie należą do odpadów wielkogabarytowych Spółdzielnia ponosi  dodatkowe koszty którymi obciążeni zostają wszyscy mieszkańcy. Dlatego prosimy mieszkańców o dostosowaniu się do zasad segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych wywieszony na tablicach informacyjnych.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Ks. N.Bończyka)

Lp.MiesiącPapierMetale i tworzywa sztuczneSzkłoOdpady BioOdpady zieloneOdpady
wielkogabarytowe
Pozostałe z
selektywnej
zbiórki
1Styczeń7, 212, 9, 16, 22, 29217, 13, 20, 27 4, 17, 313, 7, 10, 14, 17,
20, 23, 27, 30
2Luty4, 185, 12, 19, 26183, 10, 17, 24 14, 283, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27
3Marzec3, 174, 11, 18, 25172, 9, 16, 23, 30 13, 272, 5, 9, 12, 16,
19, 23, 26, 30
4Kwiecień3, 201, 8, 16, 22, 29206, 14, 20, 27 10, 242, 6, 9, 14, 17,
20, 23, 27, 30
5Maj5, 197, 13, 20, 27194, 11, 18, 25258, 225, 8, 11, 14, 18,
21, 25, 28
6Czerwiec2, 183, 10, 17, 24181, 8, 15, 22, 29225, 191, 4, 8, 12, 15,
18, 22, 25, 29
7Lipiec3, 171, 8, 15, 22, 29176, 13, 20, 27203, 17, 312, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 30
8Sierpień4, 185, 12, 19, 26183, 10, 17, 24, 311714, 283, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
9Wrzesień3, 172, 9, 16, 23, 30177, 14, 21, 282811, 253, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28
10Październik2, 167, 14, 21, 28165, 12, 19, 26269, 231, 5, 8, 12, 15,
19, 22, 26, 29
11Listopad3, 194, 12, 18, 25192, 9, 16, 23, 30236, 202, 5, 9, 13, 16,
19, 23, 26, 30
12Grudzień3, 172, 9, 16, 22, 30177, 14, 21, 28 4, 183, 7, 10, 14, 17,
19, 23, 28, 31

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Wielka Skotnica)

Lp.MiesiącPapierMetale i tworzywa sztuczneSzkłoOdpady BioOdpady zieloneOdpady
wielkogabarytowe
Pozostałe z
selektywnej
zbiórki
1Styczeń8, 232, 9, 16, 22, 29237, 13, 20, 27 4, 17, 314, 8, 13, 15,
18, 21, 24, 28,
31
2Luty6, 205, 12, 19, 26203, 10, 17, 24 14, 284, 7, 11, 14, 18,
21, 25, 28
3Marzec5, 194, 11, 18, 25192, 9, 16, 23, 30 13, 273, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
4Kwiecień6, 211, 8, 16, 22, 29216, 14, 20, 27 10, 243, 7, 10, 15, 18,
21, 24, 28
5Maj6, 217, 13, 20, 27214, 11, 18, 25138, 224, 6, 9, 12, 15,
19, 22, 26, 29
6Czerwiec4, 193, 10, 17, 24191, 8, 15, 22, 29105, 192, 5, 9, 13, 16,
19, 23, 26, 30
7Lipiec6, 201, 8, 15, 22, 29206, 13, 20, 2783, 17, 313, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
8Sierpień6, 205, 12, 19, 26203, 10, 17, 24, 31514, 284, 7, 11, 14, 18,
21, 25, 28
9Wrzesień4, 182, 9, 16, 23, 30187, 14, 21, 28211, 251, 4, 8, 11, 15,
18, 22, 25, 29
10Październik5, 197, 14, 21, 28195, 12, 19, 26149, 232, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 30
11Listopad5, 204, 12, 18, 25202, 9, 16, 23, 30126, 203, 6, 10, 14, 17,
20, 24, 27
12Grudzień4, 182, 9, 16, 22, 30187, 14, 21, 28 4, 181, 4, 8, 11, 15,
18, 21, 24, 29

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Segregacja odbywa się poprzez wrzucanie do odpowiednich pojemników odpowiednich odpadów.

1. Papier – kolor – NIEBIESKI
2. Szkło – kolor – ZIELONY
3. Metale i tworzywa sztuczne – kolor – ŻÓŁTY
4. Odpady BIO – kolor – BRĄZOWY
5. Odpady zielone – kolor – CZARNY
6. Pozostałe – kolor – SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 35 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 17,5 zł na osobę/miesiąc.

Jednocześnie informujemy że odpady wielkogabarytowe należy umieszczać obok śmietnika celem wywiezienia ich przez Zakład Oczyszczania Miasta w dniach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: między innymi meble, wykładziny, dywany, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, itp. o dużych gabarytach.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe gruz, styropian.
Odpady te należy we własnym zakresie zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mysłowicach ul. K. Miarki 38.

Za wywóz wszystkich odpadów złożonych przy śmietniku które nie należą do odpadów wielkogabarytowych Spółdzielnia ponosi  dodatkowe koszty którymi obciążeni zostają wszyscy mieszkańcy. Dlatego prosimy mieszkańców o dostosowaniu się do zasad segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych wywieszony na tablicach informacyjnych.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Ks. N.Bończyka)

Lp Miesiąc Papier Metale i tworzywa sztuczne Szkło Odpady Bio Odpady zielone Odpady wielkogabarytowe
1 Sierpień 7 , 21 7 , 13 , 21 , 28 2 6 , 12 , 20 , 27 7 10 , 26
2 Wrzesień 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 6 3 , 10 , 17 , 24 4 9 , 23
3 Październik 2 , 16 , 29 2 , 9 , 16 , 23 , 29 4 1 , 8 , 15 , 22 , 28 2 7 , 21
4 Listopad 14 , 27 6 , 14 , 20 , 27 8 5 , 13 , 19 , 25 14 4 , 18
5 Grudzień 10 , 23 4 , 10 , 17 , 23 6 3 , 9 , 16 , 21 , 31
2 , 13 , 30

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Wielka Skotnica)

Lp Miesiąc Papier Metale i tworzywa sztuczne Szkło Odpady Bio Odpady zielone Odpady wielkogabarytowe
1 Sierpień 7 , 21 7 , 13 , 21 , 28 2 1 , 8 , 14 , 22 , 29 19 10 , 26
2 Wrzesień 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 6 5 , 12 , 19 , 26 16 9 , 23
3 Październik 2 , 16 , 29 2 , 9 , 16 , 23 , 29 4 3 , 10 , 17 , 24 , 30 26 7 , 21
4 Listopad 14 , 27 6 , 14 , 20 , 27 8 7 , 15 , 21 , 28 25 4 , 18
5 Grudzień 10 , 23 4 , 10 , 17 , 23 6 5 , 11 , 18 , 24
2 , 13 , 30

Informacja Zarządu

Górnicz Spółdzielnia Mieszkaniowa mając na uwadze częste interwencje mieszkańców osiedla dotyczące osób posiadających psy pragnie przypomnieć każdemu posiadaczowi psa o konieczności stosowania się do Ustawy z o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach.

Każdy posiadacz psa powinien wyprowadzać go na smyczy oraz w kagańcu w sposób bezpieczny dla mieszkańców i innych użytkowników. Jednocześnie nie dopuszczać do zanieczyszczeń przez psy klatki schodowej lub innych pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku a także chodników, trawników, boiska ,placu zabaw, a w przypadku powstałego zanieczyszczenia natychmiast je usunąć. Prosimy o rozważne podejście do sprawy, mając na uwadze również dbałość o estetykę i ładny wygląd naszego osiedla.

Informacja Zarządu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia. Wykonanie termomodernizacji budynków w Mysłowicach przy ulicy:

Ks. Norberta Bończyka 76-76a,74,72-72a w Mysłowicach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 , Mysłowice w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 12.00

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie elektronicznej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10.00 – 13.00 od dnia 19.03.2019 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o monitoringu osiedla ul. Wielka Skotnica

UWAGA MIESZKAŃCY

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO.

1.Na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice od dnia 05.03.2019 r prowadzony będzie monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

2.Administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice 41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 98d/2.

3.Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na terenach należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.

4.Monitoring obejmuje tereny na zewnątrz budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,92-92b,92c-92d,94-94c, plac zabaw , boisko ,śmietnik przy budynku 98e.

5.Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.

6.Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.

7.Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko osoby zatrudnione w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.