Archiwum kategorii: INFORMACJA ZARZĄDU

INFormacja w związku z pandemią koronawirusa

Z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” prosi o kontaktowanie się ze Spółdzielnią wyłącznie drogą telefoniczną i mailową od dnia 21.10.2020 r. do odwołania.

Telefony: 32 222 88 80, 745 33 20
Adres e-mail: gsmkwk@interia.pl

Biuro obsługi mieszkańców w Spółdzielni w tym okresie będzie zamknięte.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

INFORMACJA o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zgodnie z Art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ulegają zmianie terminy zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z w/w ustawą Zarząd Spółdzielni poinformuje członków o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odrębnym pismem.