Notatki z zebrania mieszkanców budynków Wielka Skotnica 98-98e oraz budynku Wielka Skotnica 94-94c

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 98 – 98 e w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie, zadawali pytania. Pytano przede wszystkim o zalania z elewacji zarówno klatek schodowych jak i mieszkań. Podsumowując, ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek oraz wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.

 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 94 – 94 c w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek i wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.
 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Mieszkańcy budynku W. Skotnica 94 – 94c zdecydowali, że powyższe działania zostaną podjęte dopiero wtedy, gdy większość mieszkańców (51% – Uchwała WZCz nr 12) wyrazi zgodę na termomodernizację. Ustalono, że oświadczenia w tym zakresie należy składać w terminie do 20-tego grudnia 2017 r. w biurze Spółdzielni.