Informacja o systemie e-BOK w GSM przy KWK Mysłowice

W związku z zakupem w nowego oprogramowania informatycznego i wdrożeniu
systemu e – BOK tj ( Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ) istnieje od 2018 roku możliwość
bezobsługowego przekazywania informacji zainteresowanym mieszkańcom. Zainteresowani
mieszkańcy po osobistym zgłoszeniu się w Siedzibie Spółdzielni otrzymują formularz
zgłoszeniowy wraz z regulaminem i kodem do pierwszej rejestracji