Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Segregacja odbywa się poprzez wrzucanie do odpowiednich pojemników odpowiednich odpadów.

1. Papier – kolor – NIEBIESKI
2. Szkło – kolor – ZIELONY
3. Metale i tworzywa sztuczne – kolor – ŻÓŁTY
4. Odpady BIO – kolor – BRĄZOWY
5. Odpady zielone – kolor – CZARNY
6. Pozostałe – kolor – SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 35 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 17,5 zł na osobę/miesiąc.

Jednocześnie informujemy że odpady wielkogabarytowe należy umieszczać obok śmietnika celem wywiezienia ich przez Zakład Oczyszczania Miasta w dniach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: między innymi meble, wykładziny, dywany, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, itp. o dużych gabarytach.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe gruz, styropian.
Odpady te należy we własnym zakresie zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mysłowicach ul. K. Miarki 38.

Za wywóz wszystkich odpadów złożonych przy śmietniku które nie należą do odpadów wielkogabarytowych Spółdzielnia ponosi  dodatkowe koszty którymi obciążeni zostają wszyscy mieszkańcy. Dlatego prosimy mieszkańców o dostosowaniu się do zasad segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych wywieszony na tablicach informacyjnych.

Informacja do mieszkańców odnośnie segregacji odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Ks. N.Bończyka)

Lp Miesiąc Papier Metale i tworzywa sztuczne Szkło Odpady Bio Odpady zielone Odpady wielkogabarytowe
1 Sierpień 7 , 21 7 , 13 , 21 , 28 2 6 , 12 , 20 , 27 7 10 , 26
2 Wrzesień 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 6 3 , 10 , 17 , 24 4 9 , 23
3 Październik 2 , 16 , 29 2 , 9 , 16 , 23 , 29 4 1 , 8 , 15 , 22 , 28 2 7 , 21
4 Listopad 14 , 27 6 , 14 , 20 , 27 8 5 , 13 , 19 , 25 14 4 , 18
5 Grudzień 10 , 23 4 , 10 , 17 , 23 6 3 , 9 , 16 , 21 , 31
2 , 13 , 30

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK
(Dni odbioru poszczególnych odpadów Wielka Skotnica)

Lp Miesiąc Papier Metale i tworzywa sztuczne Szkło Odpady Bio Odpady zielone Odpady wielkogabarytowe
1 Sierpień 7 , 21 7 , 13 , 21 , 28 2 1 , 8 , 14 , 22 , 29 19 10 , 26
2 Wrzesień 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 6 5 , 12 , 19 , 26 16 9 , 23
3 Październik 2 , 16 , 29 2 , 9 , 16 , 23 , 29 4 3 , 10 , 17 , 24 , 30 26 7 , 21
4 Listopad 14 , 27 6 , 14 , 20 , 27 8 7 , 15 , 21 , 28 25 4 , 18
5 Grudzień 10 , 23 4 , 10 , 17 , 23 6 5 , 11 , 18 , 24
2 , 13 , 30