Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych

życzy
Zarząd i Rada Nadzorcza
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”