Informacje Zarządu

W związku z kończącym się procesem termomodernizacji budynku przy ul. Wielka  Skotnica 98-98e  prosimy mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych usterek do Spółdzielni w celu uwzględnienia ich w protokole odbioru robót.