Archiwum kategorii: PRZETARGI

Przetarg na termomodernizacje budynków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach
ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia.

Wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy :
Zadanie I:
-Wielka Skotnica 92C-92D
-Wielka Skotnica 94-94C
Zadanie II:
-Wielka Skotnica 98-98E

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 , Mysłowice w terminie do 25.04.2018 r. do godz. 13.00 z dopiskiem na jakie zadanie jest przedstawiana oferta. Oferta może być łączna na dwa zadania.

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice” , ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10.00 – 13.00
od dnia 17.04.2018 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg na termomodernizacje budynków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach
ul. W. Skotnica 96 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia.

Wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy :
Wielka Skotnica 88 – 88 C
Wielka Skotnica 90A – 90 D
Wielka Skotnica 92 – 92 B

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 96 , Mysłowice w terminie do 27.01.2017 r. do godz. 11.00

Wymagany termin realizacji : 30.11.2017 r.

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice” , ul. W. Skotnica 96 w godz. 10.00 – 13.00
od dnia 16.01.2017 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Myslowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.