Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców budynków przy ul. W. Skotnica 98-98e i 94-94c.

ZAWIADOMIENIE

GSM przy KWK Mysłowice zaprasza na spotkanie w sprawie termomodernizacji mieszkańców budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,94-94c które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach ul.Wielka Skotnica 84 w dniu 11.12.2017 r. o godzinie

1. dla budynku Wielka Skotnica 98-98e godz. 18:00
2. dla Budynku Wielka Skotnica 94-94c godz. 19:00

Tematem zebrania będzie:
1. Zapoznanie mieszkańców z uchwałą nr 12 WZCz z dnia 20.06.2016 r.
2. Zapoznanie mieszkańców z Regulaminem termomodernizacji budynków GSM przy KWK Mysłowice zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12.09.2016
3. Zakres prac termomodernizacyjnych oraz prac towarzyszących nie wchodzących w zakres termomodernizacji:
– ocieplenie ścian budynku i stropodachu.
– demontaż acekolu.
– wymiana okien piwnicznych.
– remont balkonów izolacje, obróbki blacharskie, płytki,
balustrady.
– remont schodów wejściowych i zadaszeń.
– remont zejść do piwnic od zewnątrz budynku
4. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięcia:
– kredyt,
– premia termomodernizacyjna,
– zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie tylko dotychczas obowiązująca opłata wnoszona na fundusz remontowy w wysokości 2,70 zł/m² (2,00 zł/m² fundusz celowy + 0,70 zł/m² fundusz remontowy).
5. Termin rozpoczęcia wykonania ocieplenia: maj 2018 r., po wyrażeniu zgody co najmniej 51% właścicieli mieszkań zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
6. Pytania do Zarządu Spółdzielni.
7. Podpisywanie i składanie oświadczeń.
8. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD