Informacje Zarządu

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019 przypominamy mieszkańcom o prawidłowych zasadach korzystania z zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

W celu prawidłowego wykorzystania energii cieplnej w mieszkaniu:

  • nie należy zabudowywać grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi,
  • nie należy zasłaniać (o ile to możliwe) grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi wersalkami, komodami, itp.,
  • nie należy zasłaniać grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi grubymi kotarami i firanami, aby nie zasłaniać powierzchni promieniowania ciepła z elementów grzejnych oraz umożliwić przepływ ciepła od grzejnika do wnętrza pomieszczenia i zapewnić dostęp powietrza z pomieszczenia do głowicy termostatycznej.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad postępowania konsekwencje będą następujące:

  • zawór z głowicą termostatyczną będzie utrzymywał prawidłową temperaturę tylko na stosunkowo małej przestrzeni (od okna – przez które ucieka ok. 40% ciepła – do zasłony);
  • w pomieszczeniu może być chłodno, ponieważ całe ciepło spożytkowane zostanie do ogrzewania elementów zasłaniających grzejnik, ogrzania szyb okiennych i ścian zewnętrznych oraz utrzymania odpowiedniej temperatury tylko w tej ograniczonej przestrzeni.

Jednocześnie należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi zewnętrzne, zapewniając jednak mikrowentylację, niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.

W przypadku całkowitego uszczelnienia mieszkania doprowadzimy do praktycznego ustania wentylacji co w konsekwencji doprowadzi do zawilgocenia pomieszczeń, możliwości pojawienia się wykwitów, pleśni (szczególnie w narożach przy ścianach zewnętrznych) oraz wyraźnie pogorszy komfort cieplny mieszkania.

W miesiącu wrześniu Zarząd przystąpił do finalizowania przetargu na dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynków na osiedlu Ks. N. Bończyka .Planowany termin rozpoczęcia termomodernizacji 2019.

Na dzień dzisiejszy rozpoczęto odbiór wykonanej termomodernizacji budynku przy ul. Wielka Skotnica 92c-92d . Termin zakończenia  prac na pozostałych dwóch budynkach jest przewidziany do końca 2018 roku. budynkach